Komisja Europejska odblokowała 1,3 mld euro dla Polski! Co teraz powie totalna opozycja?

 

fot: YouTube fot: YouTube

Komisja Europejska potwierdziła, że w związku z wypełnieniem przez Polskę warunków wstępnych w dziedzinie gospodarki odpadami, zostały odblokowane dla naszego kraju pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarkę odpadami. Jest to kwota 1,3 mld euro.

Decyzja KE, możliwa była, ponieważ: uchwalony został Krajowy Plan Gospodarki Odpadami do 2022, nastąpiła aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami i wprowadzono, jednolite w całym kraju, zasady selektywnej zbiórki odpadów w podziale na: papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne.

Sławomir Mazurek – wiceminister środowiska, poinformował, że pieniądze z UE zostaną przeznaczone m.in. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów). KE zarekomendowała Polsce zasady, według których dokonywana byłaby selekcja wniosków o dofinansowanie, w ramach wspomnianych Programów.

Zgodnie z powyższymi, pieniądze nie będą mogły być przeznaczane na nowe instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarzania śmieci, lub działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych już istniejących instalacji.

Za:PAP

JB – stempel rp 2X96

Reklamy