Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa?

polska1b

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce Pola Laska Alef Stern. Już wtedy wskazywał, że całą wojna o Polskę toczy się właśnie o te złoża, o posag, który jest ukryty w ziemi.

Okładka ksiązki POLA LASKA

Zatem nie należy dziwić się temu co dzieje się na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Dziwi jednak fakt, że polskie elity są tak ograniczone i krótkowzroczne, że nie mają pojęcia o tych bogactwach i sprzedają Polskę za garść nędznych srebrników.

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.

Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

polskie-zloza
Mapa Polskich złóż


Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

panonska-prowincja
Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością Ropy i Gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał w książce Pola Laska Alef SternW powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

 1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
 2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
 3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
 4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
 5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

Źródło: eprudnik.pl / pressmix.eu

 

Advertisements

54 uwagi do wpisu “Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa?

 1. Nie zapominajmy o ropie płytkiej na granicy polsko-kaliningradzkiej, ale po stronie polskiej gdzie ruscy wbili lat temu 30 rurę pod kątem pod polską ziemię i wyciągają nam 300.000 ton ropy rocznie!

  Polubione przez 1 osoba

   1. nonono. Szpok, nie badz taki pewny i nie obrazaj nikogo, byles tam? robiles badania?, geolog sie odezwal. Kocio mowi prawde.

    Lubię to

  1. haha….. głupota twoja nie zna granic ….Ruski potrzebuja wbijać rury do polskich złóz ropy….. ?…. a kto by sie lasił na takie badziewiaste tereny…pełne bagien i komarów jak wróble?… a gdzie i kro widział jakiekolwiek zoża zcegokolwiek przy granicy z kaliningradem? chyba złoza gówien po PGR-ach 🙂

   Lubię to

 2. Całe szczęście że mamy wspaniałych ministrów którzy dbają o nasze dobro. Minister zdrowia zakaże wydobywania złóż gdyż mogą one nieść zagrożenie dla naszego zdrowia, wszak metale ciężkie, wiadomo. Olej konopny niesie ze sobą niewiadome skutki dla zdrowia, bardzo ładnie Minister zakazuje póki co. O naszego Ministra Morawieckiego jestem również spokojny, czuwa nad rozwojem aparatu biurokratycznego który skutecznie przypilnuje aby na każdy kilogram kruszcu i watt mocy był udokumentowany i opodatkowany, tak aby podatnik dobrze pamiętał że jest pod opieką państwa. No chyba że będzie to zagraniczny inwestor typu Mercedes, którego się zwolni z podatków i różnych takich.

  Lubię to

 3. A złoża miedzi ? już opchnięte ,,kanadyjczykom,,? a gdzie dolce kanadyjskie? u jaśnie wielmożnych miłościwie panujących do niedawna?

  Lubię to

 4. Polacy, dokladnie przestudiujcie historie Polwyspu Arabskiego i okolic w powiazaniu z USA tylko po WWII i dobrze sie zastanowcie czy napewno chcecie tego „bogactwa” u siebie?! Jak myslicie, skad sie wzial terroryzm? To pytanie to tylko na zachete… lol

  Lubię to

  1. Terroryzm jako „ruch” lub „inicjatywa” społeczna był z nami od zawsze (w Bizancjum, chyba koło X w. powstawały pierwsze bojówki drużyn rydwanów), a ekstremiści islamscy byli od samego początku islamu jak i inni ekstremiści od początku innych religii. Jednakże zgadzam się, że USA i inni łakną takich „łakoci”, więc robią co mogą by to zdobyć (w tym wspierają, pomagają itp. organizacjom takim jak ISIS czy Al-Ka’ida). Jesteśmy akurat w takim położeniu, że nam raczej nie wypowiedzą wojny wprost, mogą nas dręczyć przez UE lub ONZ czy część elit w Polsce. Mamy szansę stworzyć lepszy świat (min kontynent), wystarczy się tylko obudzić.

   Lubię to

 5. Ten żałosny artykuł ma w sobie więcej nieprawdy niż materiał w Wyborczej. Nikt myślący w sposób logiczny nie powinien go brać poważnie. Piszę to jako geolog.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Ale nie odniósł się Pan do przedstawionej mapki, ani w ogóle żadnych konstruktywnych kontrargumentów Pan nie podał więc jak mam rozpatrywać Pana adwersarz?

   Lubię to

   1. Mapka (pierwsza) przedstawia rejon występowania złóż. Pokazuje w przybliżeniu obszar, gdzie dana kopalina występuje, bądź może występować. A gdy mamy już do czynienia z występowanie danego surowca to należy brać pod uwagę procentową możliwość jego pozyskania. Przeliczanie wszystkiego 1:1, jak zrobił to nieudolnie autor tego artykułu jest w 100% błędne !

    Polubione przez 1 osoba

   1. Ludzie. Może jestem prostakiem Panie Vendetta, ale nie mam powodu, żeby kłamać. Dla Waszego ogólnie pojętego dobra, staram się Was wyprowadzić z błędu, uświadomić, wytłumaczyć.
    Wyobraźcie sobie, że macie gąbkę nasączoną wodę. I możecie ją tylko raz ścisnąć, aby pozbawić jej tej wody. Czy uda Wam się wycisnąć całą wodę ? Nie. Na podobne/analogicznej zasadzie jest np z konwencjonalnymi złożami gazu czy ropy.
    Jeśli mamy do czynienia z kopaliną w formie stałej jak węgiel czy rudy metali. Tona rudy miedzi nie oznacza, że mamy do czynienia z toną miedzi, czy też innych pobocznych metali czy innych cennych pierwiastków jak złoto, srebro itd.
    To, w rejonie GZW szacuje się taką a nie inną ilość węgla nie oznacza, że jest on cały do wydobycia. Część tych zasobów jest albo za głęboko, albo w postaci cienkich pokładów/warstw, których nie da się eksploatować.
    Mamy w naszym kraju różne zasoby naturalne, jedne bardzie obficie inne mniej. Tego nie zaprzeczam. Ale pisanie, że jesteśmy najbogatsi na świecie przez owe zasady jest kłamstwem i wprowadzaniem czytelników w błąd. A argumentacja tej tezy, jak już wcześniej napisałem, jest oparta na błędnych założeniach i braku podstawowej wiedzy z dziedziny gelologii i bilansowania zasobów.
    Jak by ktoś czuł się nadal nieusatysfakcjonowany moją wypowiedzią, którą starałem się ubrać w przykłady na tzw chłopski rozum, to może sobie przejrzeć: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/gornictwo_odkrywkowe/klasyfikacja_zasob.pdf
    , gdzie wyjaśnione są różnicę, pomiędzy różnymi rodzajami zasobów. Tak na dowód, tego co napisałem,
    Pozdrawiam.

    Polubione przez 2 ludzi

 6. Co za bzdury! Ludzie, gosc spadl ze stolka. takie same bzdury jak PIS. komuna wraca a wy wierzycie tylko w nazwy a nie w te tragiczne dzialania. sila polski sa polacy a nie zloza. swiat idzie do przodu i walka bedzie o wode a nie o wegiel. myslec bracia! nie wierzcie w te glupoty!

  Lubię to

  1. te nowosci byly już wiadome za czasów Gierka , tylko ruscy blokowali dostęp do tych rewelacji,i cały czas blokowali naruszenie tych złóż

   Lubię to

  1. moja kuzynka byla na studenckiej wymianie mlodziezy w niemczech i wrociła oburzona niemcy na okragło sugeruja ze Pomorze jest niemieckie a w szkołach jeszcze do niedawna uczono ze Pomorze jest Polsce dzierżawione to skandal ale Polacy o tym nie wiedza a Merkel tez o tym glosno nie opowiada. Jesteśmy marionetka wielkich panow swiata przez ciemnote spoleczenstwa to przykre jak nami manipuluja!

   Lubię to

 7. Autor ma 100% racji. Dowodem na to jest chociażby to że spółka KGHM już dawno wystąpiła do rządu o zezwolenie na prowadzenie odwiertow celem poszukiwania gazu konwencjonalnego, fosforytow i soli mineralnych.
  Chcą odnowić wydobycie ww poza gazem w okolicach Annopolu gdzie do lat 70-tych je wydobywano , dodam ze wartosc udokumentowanych złóż fosforytow na terenie Naszego kraju oszacowano na 42mln ton. Temat ciekawy. Pozdrawiam

  Lubię to

  1. Autor nie ma 100% racji. A KGHM z racji prowadzonego wydobycia rudy, ma przy okazji różnego rodzaju skałę płoną, niepotrzebną do niczego m.in. sól. Nie sprzedaje jej ponieważ było by to niekorzystne dla kopalni soli na kujawach.

   Lubię to

 8. Tym powinny zająć się niezależne od polityki sprawdzone firmy ale pod kontrolą obywateli iodpowiednich komisji.No chyba profesor głupot nie napisał

  Lubię to

  1. Właśnie chodzi o to, że napisał. A dwa, że jak się szuka w sieci info na temat tego rzekomego prof. to nic się nie znajduje, nie licząc konta na Twitterze.

   Lubię to

 9. Może i profesor ale język jakiego używa raczej na poziomie pani pawłowicz. Temat ciekawy, znany Polakom od dawna, ale ubrany w teorię spiskową brzmi jak artykuły z aszdziennik.pl. Chętnie przeczytałbym artykuły napisane przez geologa, ekonomistę, specjalistów wydobycia sórowców,eksploatacji złóż. Artykuł napisany przez profesora filozofi i teologi po prostu jest nic nie warty ze względu na brak wiedzy w tej konkretnej dziedzinie, raczej ośmiesza tego człowieka i osoby którę taką wiedzę uznają.

  Lubię to

 10. wszystko pięknie, ładnie, tylko jeśli Rosja miała by się podzielić wpływami i interesem to całkiem ‚przypadkowo’ zrzuciła by na Polskę bombę w 1 dzień i tyle by z nas zostało. Czy my mamy broń atomową, jesteśmy niestety zacofani… i nigdy tej wojny raczej nie wygramy, bo kto nam pomoże? Anglia, Francja, USA? – tak jak podczas II wojny Sw? 😦

  Lubię to

 11. Bogactwo państw / narodów bierze się z ich stopnia zorganizowania, patriotyzmu i dbałości o wychowanie. Posiadanie złóż minerałów nie jest warunkiem koniecznym (np Japonia w znikomym stopniu wydobywa kopaliny). Jesli państwo nie ma dobrej organizacji, tożsamości to nie będzie korzystało z bogactw mineralnych, małych czy dużych.
  Artykuł jak przepowiednia – nie trzeba ciężko pracować nad sobą, uczyć się, mieć dużo dzieci, oszczędzać, MYŚLEĆ – wystarczy dobrać się do kopalin na których śpimy, których mamy jak nikt na świecie (a ktoś przed nami ukrywa) a będziemy do końca świata najbogatsi, naj… no właśnie co jeszcze „naj”??

  Lubię to

 12. Mój ojciec śp. był geologiem i kiedyś przyjechal z Karpat i powiedział że wykonane odwirty wskazuja ze trafili na bardzo duze zloża gazu . Po pewnym czasie powiedział że na polecenie z Komitetu Centralnego musieli odwierty zabetonowac bo Rosjanom spadło ciśnienie na odwiertach gdzie wydonywali ropę . I tak monelo juz od trgo czasu około 45 lat

  Lubię to

 13. Drodzy Rodacy.Przepowiednia krolowej Saby…Jest to haha mozliwe.Polska mocarstwem!,ale nie zapominajmy o obronie naszego kraju i naszych bliskich,podstawa inwestowanie w siebie np.cwiczenia samoobrony,strzelanie etc.,wzmocnienie wydadkow max.na zbrojenie,podstawa okrety podwodnie nie do wykrycia,zasieg rakiet na caly obszar Rosji,max.obrona wyrzutniami,bron polska umieszczona w kosmosie i nacelowana na wszystkich wrogow i poprawienie wiele innych niuansow wojennych np.najlepsze smiglowce,czolgi na swiecie itp.wiadomo problem kasa,ale dazenie do celu,przysposobienie obronne od pierwszej klasy podstawowej dla wszystkich dzieci,minimum dla wszyskich dzieci kursy nauki np.krav maga plus Sambo typowo obronne zabic wroga obojetnie jak zeby przezyc,strzelanie,udzielanie pomocy lekarskiej…itd.Nasz duch walki i bohaterstwo jest znane od wiekow-rozbicie niemcow(bitwa pod Grunwaldem),rozbicie rosjan(zdobycie Moskwy,bitwa warszawska-Pilsudski,zatrzymanie Turcji i rozjechanie przed zaglada calej Europy(Sobieski-husaria) itd.Szanuje i kocham wasz wszyscy moi rodacy z polski i ze swiata.Bog,honor,ojczyzna,nasze rodziny wiadomo wszystko najwazniejsze.Podsumowujac musimy byc zawsze gotowi na wszystko i razem wzwarci.Jeden za wszystkich,wszyscy na jednego…Zycze szczescia A.G.

  Lubię to

 14. Na murze krakowsko-częstochowskiej koło myszkowa i Zawiercia ma powstać kopalnia bo w bukownie już się kończy wydobycie,więc coś w tym artykule prawdy jest!a Polska faktycznie leży na największych zlozach wód termalnych!

  Lubię to

 15. Rozumiem wykorzystanie gorących wód ternalnych do produkcji taniej energii ale po co pruć polską ziemię za kruściami skoro to nie zwykły człowiek będzie z tego czerpał a zyskają jedynie potentaty. My dostaniemy zniszczone środowisko i brak miejsca do życia. Ja tego nie chcę dla swojej rodziny. Polska jest piękną krainą i niech tak zostanie!

  Lubię to

 16. skoro są takie podejrzenia że mamy takie złoża to nie negujmy i nie obrażajmy autora a zacznijmy to sprawdzac poprzez odwierty badania, postępując tak jak kilku wyżej piszących że to mżonki bzdury to ludzie nigdy by nie znależli złota diamentów czy też zwykłej soli

  Lubię to

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s